حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران روزمزدی واحد خدمات پتروشیمی جم

روز سه شنبه 2 آبان ماه،شماری از کارگران روزمزد واحد خدمات پتروشیمی جم در استان بوشهر با برگزاری تجمعی خواستار اجرای طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.

شماری از کارگران روز مزد مجتمع پتروشیمی جم در عسلویه خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار هستند.این کارگران که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری تامین نیرو در این مجتمع مشغول به کارند،در توضیح مطالبات خود گفتند:حدود 153 نفر از کارگران روزمزدی شاغل در پتروشیمی جم را کارگران واحد خدمات،تشکیل می‌دهند.آن‌ها همانند سایر همکاران روزمزد خود که در بخش‌های تعمیرات و فنی مشغول به کارند،به دلیل ماهیت روزمزدی بودن قرارداد کار،وضعیت شغلی مشخصی ندارند.همچنین یکی از کارگران با اشاره به اینکه کارگران روزمزد پتروشیمی جم به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود به قراردادی هستند،گفت:دستمزدی که یک کارگر روزمزد دریافت می‌کند به نسبت همکاران قراردادی ورسمی کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد.علاوه برآن کارگران روزمزد که در چنین شرایط شغلی کار می‌کنند فاقد اضافه کار، حق مرخصی، پاداش و بهره‌وری و برخی مزایای دیگر هستند.