حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران روغن نباتی جهان

صبح روز شنبه 20 اردیبهشت ماه جمعی از کارگران روغن نباتی جهان در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی خود دست در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران شاغل در کارخانه روغن نباتی جهان می‌گویند، حدود ۸۵ کارگر در این واحد تولیدی با سوابق بالای ۱۵ سال مشغول کارند که مطالبات مربوط به سال ۹۳ تا اسفند ۹۷ خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران این کارخانه در بخش دیگری از مشکلات خود با اشاره به اینکه نگرانی آنها کمبود امکانات بهداشتی برای مقابله با کرونا است، در ادامه افزودند: پروتکل‌های بهداشتی که واحدهای تولیدی موظف به انجام آن هستند در این کارگاه چندان رعایت نمی‌شود و کارگران ماسک و دستکش موردنیاز را با هزینه خود خریداری می‌کنند.