حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سابق فولاد زاگرس قروه

روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران سابق فولاد زاگرس نسبت به تعیین دستمزد توسط به اصطلاح شورای عالی کار دست به اعتراض زدند.

به گفته ی کارگران معترض،ما کارگران متحدانه تا تعیین دستمزد براساس ماده 41قانون کار، براساس تورم واقعی ساکت نخواهیم نشست و حق خود را میگیریم.،حتی اگر مجددا بازداشت و زندانی شویم .لازم به ذکر است در پایان این کارگران روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران وزحمتکشان عزیز وفعالین کارگری ومدنی تبریک گفتند.