حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ساختمانی نسبت به محدودیت های سازمان بیمه اجتماعی

رئیس کانون کارگران ساختمانی استان گلستان روز شنبه 29 مهرماه با اعتراض نسبت به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و محدودیتی که این بخشنامه‌ها برای بیمه کارگران ایجاد می‌کنند،اعتراض کردند.

رئیس کانون کارگران ساختمانی استان گلستان به نمایندگی از جمعی از کارگران ساختمانی بیان کرد:براساس الزامِ سازمان تأمین اجتماعی،کارگران ساختمانی برای آنکه بیمه شوند باید در ساختمانی کار کنند که پروانه ساخت داشته باشد یا آنها ملزم به فعالیت در رشته‌ای هستند که در آن پروانه مهارت دارند.وی با اشاره به الزامِ کار در ساختمان‌های دارای پروانه ساخت گفت:با توجه به رکود ساخت و ساز، این الزام، سنگ‌اندازی پیش پایِ کارگران ساختمانی است و آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حقوقشان محروم می‌کند.در این شرایط بسیاری از کارگران در ساختمان‌های که تعمیرات جزئی یا کلی دارند در حال فعالیت هستند؛با این بخشنامه برای بیمه این کارگران مشکلاتی به وجود می‌آید.همچنین وی با انتقاد از الزام به فعالیت در رشته‌ی مشخص گفت:درست است که کارگر ساختمانی در یک رشته پروانه مهارت می‌گیرد،اما به دلیلِ کمبود کار گاهی مجبور می‌شود در رشته‌ای دیگر فعالیت کند در غیر اینصورت باید مدتها بیکار باشد.این الزام نیز به شکلِ بی‎رحمانه‌ای بسیاری از کارگران ساختمانی را از بیمه محروم می‌کند.