حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ساوه در پی شیوع کرونا

روز یکشنبه 11 اسفندماه، کارگران ساوه در پی شیوع کرونا دست به اعتراض زدند و خواستار تعطیلی یا دستِ‌کم کاهش ساعات کاری کارگران شدند.

بعد از شیوع کرونا، نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و تشکل‌های کارگری در یک نامه به فرمانداری خواستار عدم غفلت از مسائل کارگران شدند.این درحالی است که کارگران صنعتی بیش از دیگران در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند. کارگران در کنار یکدیگر کار می‌کنند و در سرویس‌های عمومی به محل کار رفت و آمد می‌کنند. در عین حال پایین آمدن قدرت خرید کارگران و گرانی بنزین، هزینه‌های رفت و آمد کارگران را گران‌تر کرده و استفاده از حمل و نقل عمومی در بین کارگران شیوع پیدا کرده است.