حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سفره خانه های سنتی تهران

روز جمعه 26 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران سفره خانه های سنتی تهران نسبت به بلاتکلیفی معیشتی خود دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارش منتشره،از اوایل اسفند ماه 98، برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 سفره خانه های سنتی تهران شامل قهوه‌خانه های معمولی و سنتی، دیزی سراها، سفره‌خانه ها و واحدهای فروش لوازم قلیان تعطیل وهزاران کارگربیکارشدند. این در حالی است که نه حقوقی به آنها پرداخت شده است و نه از حمایت معیشتی منجمله حق بیمه بیکاری برخوردارشده اند.