حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سنگ پاسارگاد از پرداخت علی‌الحساب حقوق

گزارشات منتشرشده در روز پنجشنبه 21 دی ماه حاکی از آن است که شماری از کارگران کارخانه سنگ پاسارگاد به پرداخت علی‌الحساب حقوق خود از سوی کارفرما اعتراض دارند و آنها حدود ۲۱ ماه حق بیمه پرداخت نشده دارند.

این کارگران با بیان اینکه؛کارگران در حال حاضر 9 ماه مابه‌التفاوت حقوق معوقه طلبکارند،گفتند:مبالغی که کارفرما طی 9 ماه گذشته به حساب کارگران به عنوان علی‌الحساب واریز کرده،موجب نارضایتی کارگران شده و تاخیر در پرداخت حقوق‌ها،کارگران سنگ پاسارگاد را به تنگنا کشانده است.در حال حاضر هر یک از کارگران حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان از کارفرما بابت حقوق‌های عقب افتاده طلبکارند و کارفرما برای پرداخت طلب کارگران پیشنهاد فروش سنگ داده اما در بین کارگران،تعداد کمی هستند که می‌توانند برای وصول طلب خود سنگ بفروشند،بر همین اساس طلب این کارگران کمتر از سایر همکاران است.همچنین دفترچه تامین اجتماعی کارگران فاقد اعتبار است به طوری که در روزهای گذشته با مراجعه تعدادی از همکاران به اداره تأمین اجتماعی تاکستان و طرح درخواست تمدید اعتبار خدمات درمانی،مسئولان تامین اجتماعی این شعبه عملی شدن این امر را منوط به پرداخت مطالبات معوقه کارفرمای کارخانه عنوان کردند.