حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سیر و حرکت و ناوگان راه‌آهن کشور

روز یکشنبه 22 تیرماه، کارگران سیر وحرکت و ناوگان راه‌آهن کشور نسبت به وضعیت شغلی خود دست به اعتراض زدند و خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود با حذف پیمانکاران تامین نیرو هستند.

بنا به گزارش منتشره،دست‌کم ۱۰ تا ۱۲ هزار کارگر در واحد سیر و حرکت و ناوگان راه‌آهن سراسر کشور به عنوان «لکوموتیوران»، «سوزنبانان»، «پست بازدید»، «رئیس قطار»، «بازدید فنی قطار»، «علائم » و «مانورچی» زیر نظر یک پیمانکار واحد مشغول کارند و در تمامی این سال‌ها بخشی از مطالبات مزدی آنها توسط پیمانکاران برداشت می‌شود.به گفته این کارگران: پیمانکار تامین نیرو در مقام کارفرما به هیچ‌یک از تعهدات مزدی خود در قبال کارگران سیر و حرکت و ناوگان عمل نکرده است.آنها در ادامه افزودند:علیرغم پیگیری مداوم کارگران تاکنون مسئولان هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند و این موضوع هر روز نگرانی آنها را بیشتر می‌کند.