حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سیمان جوین

 

جمعی از کارگران سیمان جوین روز چهارشنبه 10 دیماه با خواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و افزایش دستمزدهایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران شاغل در کارخانه سیمان جوین در استان خراسان رضوی چندین سال است به دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد تولیدی هستند و در قانون کار نیز بر الزامی بودن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تاکید شده است با این‌حال اجرای طرح اخیر همچنان مسکوت مانده است. طبق اظهارات کارگران این واحد تولیدی؛ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد کارگران باعث شده درآمد مزدبگیران این کارخانه در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند.