حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سیمان خوزستان

جمعی از کارگران پیمانکاری شرکت سیمان خوزستان روز شنبه 27 آذر ماه با برپایی تجمعی خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.

شرکت سیمان خوزستان از شرکت‌های تابعه هلدینگ «سرمایه‌گذاری سیمان تامین» وابسته به «شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی» محسوب می‌شود.  کارگران این شرکت باید بر اساس مجوزی که شستا برای تبدیل وضعیت صادر می‌کند، از حالت قرارداد با پیمانکار خارج و به صورت قرارداد مستقیم استخدام شوند.  این کارگران همچنین بین ۸ تا ۱۲ سال سابقه کار دارند و انتظار دارند که پس از این مدت با مجوز شستا تبدیل وضعیت شوند.