حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران سیمان درود به اهداف برنامه توسعه هفتم

جمعی از کارگران سیمان درود روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه نسبت به بندهای ضد کارگری مندرج در برنامه هفتم توسعه دست به اعتراض زدند.

طبق گفته های کارگران معترض:کارگران این شرکت به عنوان بخشی از جامعه کارگری که ذموارد قانونی فورا زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد،اعتراض خود را نسبت به پیش‌نویس بندهای  ۶۶.۶۷، ۱۹.۲۰ برنامه توسعه هفتم و سایر بند‌های ضد کارگری در این برنامه اعلام می‌کنند.کارگران می گویند در صورت تصویب این مفاد از سوی مجلس،بخش زیادی از موارد قانونی کارگران که نیم بند حقوق آنان در آن درج شده است مورد هدف قرار خواهد گرفت.همچنین آنان افزودند:کارگران این شرکت سالیان متمادی با سخت‌ترین شرایط به امید آینده و آرامش خانواده‌هایشان کار کردند و حق بیمه پرداخت کرده‌ اما دولت قصد افزایش سن بازنشستگی برای آنها را دارد.