حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکتهای زیر مجموعه نفت

روز دوشنبه 6 آبانماه، جمعی از کارگران زیرمجموعه وزارت نفت نسبت به  انعقادِ «قراردادهای حجمی»  اعتراض کردند.

این کارگران می‌گویند: بر خلاف صورتجلسه هشتم مرداد ماه کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم که مقرر شده بود روند حجمی نمودن قراردادهای تامین نیروی انسانی متوقف شده و قراردادهای جدید نیز به روال سابق برگردند، اما اکنون برخی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نفت، قصد دارند قرارداد جدید تعمیرات خود را به صورت حجمی منعقد کنند. آنان معتقدند،  معمولا وقتی قراردادهای تعمیرات به صورت حجمی منعقد می‌شود، دستمزد کارگران با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود و نسبت به سایر حقوق کارگران نیز بی‌توجهی می‌شود.