حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه

شماری از کارگران شرکتهای مجتمع مس سرچشمه روز پنجشنبه 30 مرداد ماه در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و همچنین عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران به نمایندگی از سایر معترضان می گوید، شرکت فولمن بخشی از پرسنل خود را  از پایان سال گذشته و نیز عده ای را از اردیبهشت ماه سال جاری بدون پرداخت مطالبات اخراج کرده است. شرکت سبا فام نیز از اردیبهشت سال 97 تاکنون معوقات کارگران را پرداخت نکرده است. همچنین، مشاور مبینا،شرکت نیپک، شرکت نیرو صنعت سرچشمه شرکت رامپکو و شرکت دژپل سمنگان نیز  چندین ماه است که از پرداخت دستمزد کارگران خودداری می ورزند.