حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکتی توزیع برق در مقابل مجلس

روز سه شنبه ۱۹ اسفند شماری از کارکنان و نیرو‌های شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور  با رفتن به تهران و برپایی تجمع مقابل مجلس رژیم نسبت به وجود نابرابری در پرداخت حقوق و مزایایشان دست به تجمع زدند.

حذف آزمون تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، همسان سازی حقوق و مزایای آنها با نیرو‌های رسمی و حذف شرکت‌های واسط تامین نیرو از مهمترین خواسته‌های اعتراض کنندگان بود. گفتنی است  این اولین اعتراضات نیرو‌های شرکتی توزیع نیروی برق کشور است که به صورت گسترده انجام می‌گیرد.

ده‌ها هزار نفر از کارکنان و نیرو‌های فعلی شاغل در صنعت برق در استخدام رسمی دولت نیستند و شرایطی حقوقی آن‌ها با وظایف مشابه با نیرو‌های رسمی فاصله چند برابری پیدا کرده است.