حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکتی معدن زغال سنگ طبس

صبح روز چهارشنبه 8 شهریورماه،جمعی از کارگران شرکتی معدن زغال سنگ طبس همراه باخانوادهایشان در اعتراض به وضعیت شغلی خود مقابل ساختمان استانداری خراسان جنوبی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

طی روز‌های گذشته کارگران معدن زغال سنگ طبس برای مشخص شدن وضعیت شغلی خود مقابل فرمانداری طبس دست به برگزاری تجمع اعتراض زده بودند که در نتیجه بی‌تفاوتی مسئولان، کارگران تصمیم تجمع خود را مقابل ساختمان استانداری برگزار کنند. طبق گزارشات، ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن در یکی از شرکت‌های پیمانکاری به کار مشغول به کار هستند و خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم هستند. به گفته کارگران معترض، هر ماه بخشی از مطالباتشان پرداخت نمی‌شود و این موضوع آن‌ها را در شرایط بد مالی قرار داده است.کارگران همچنین خواستار تضمین امنیت شغلی،جانی و معیشتی، از بین رفتن تبعیض و نابرابری در میزان دریافتی و کاهش ساعات کار شدند.