حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز

روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه،کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز نسبت به عدم دریافت حقوق و مطالبات خوددست به اعتراض زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض، 300 کارگر شاغل در شرکت آب و فاضلاب اهواز از ۲۰ بهمن۹۸  به مدت ۷۰ روز حقوقی دریافت نکرده‌اند.جدا از مطالبات مزدی، حق بیمه کارگران فاقد قرارداد کاری هم هنوز واریز نشده است.وی همچنین افزود، مسئولان اداره آب و فاضلاب اهواز به مشکلات‌ ناشی از حضور پیمانکاران مختلف در پروژه‌های شهری که برای کارگران پیش آمده، اعتنایی نمی‌‌کنند.