حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت آب و فاضلاب مشکین شهر

حدود یکصد تن از کارگران شرکت آب و فاضلاب مشکین شهر روز پنجشنبه 23 مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در محل کار خود دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض، “نزدیک به یکصد نفر از آبداران افزون بر 24 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.” وی می افزاید، علاوه بر این، 30 نفر از کارگران ثابت شرکت بالغ بر 7 ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند.