حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت توزیع برق شیراز

روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه،کارگران قراردادی شرکت توزیع برق شیراز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای  معوقه خود دست به برپایی تجمع زدند.

به گفته کارگران معترض،دستمزد آنها همیشه به صورت اقساطی پرداخت می شود و هنوز حقوق و عیدی خود را در سال گذشته دریافت نکرده اند.این کارگر معترض افزودند : زمانی که از شرکت برق استان فارس بازدید کرده به آنها گفته شد که حقوق و عیدی شان توسط پیمانکار پرداخت می شود و باید به دفتر معاونت پیمانکار مراجعه کنید.اما اکنون با مراجعه به این دفتر هیچ مقامی پاسخگوی آنها نیست.