حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت خودروسازی کرمان موتور

کارگران شرکت خودروسازی کرمان موتور روز دوشنبه 1 مردادماه در اعتراض به روند بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران،تمامی نیروهایی که از دهه ۸۰ به بعد استخدام شده‌اند از سختی و زیان‌آور بودن کار خود محروم هستند. این در حالی است که مدیران این شرکت با استفاده از این مولفه پس از ۲۰ سال اشتغال، بازنشسته شده‌اند. وی همچنی می افزاید، طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی،کارفرما مکلف شده است ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شدگان را به نسبت سنوات اشتغال به سازمان تامین اجتماعی واریز نماید. اما شرکت کرمان موتور ۴ درصد تامین اجتماعی را برای مدیران واریز می‌کند و از انجام آن برای کارگران طفره می‌رود.