حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت راه آهن اندیمشک

روز پنجشنبه 23 بهمن ماه جمعی از کارگران شرکت  تراورس بتنی راه آهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این گروه از کارگران شرکت تراورس می گویند علاوه بر تعویق در پرداخت دستمزدهایشان، چندین ماه است که حق بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و علاوه بر این، لباس کار و تجهیزات ایمنی مناسب در اختیار ندارند و کارفرما حتی از دادن وعده غذایی به کارگران خودداری میکند.