حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دوکوهه

روز شنبه 1 شهریور ماه جمعی از کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دوکوهه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و همچنین  سکوت مسئولان ذیربط استان خوزستان دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم ماه ها حقوق کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه در استان طی سال های 97 ، 98 و99 پرداخت نشده است. این کارگران علیرغم تهدید به اخراج ازکار و قطع بیمه هایشان اعلام کردند در این شرایط نابسامان اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت کالاها عدم پرداخت دستمزدها مشکلات زیادی برای آنها و بخصوص خانواده هایشان به وجود آوده است. کارگران معترض می گویند تا رسیدن به کلیه معوقات مزدی خود دست باز اعتراض برنخواهند داشت.