حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت فولاد آلیاژی ایران

روز شنبه 2 آذرماه، کارگران شرکت فولاد آلیاژی ایران در اعتراض به طولانی شدن روند اداری بازنشستگی خود مقابل اداره کار دست به تجمع زدند.

حدود یکصد نفر از کارگران شرکت فولاد آلیاژی ایران می‌گویند که فرایند بازنشستگی آنها به بهانه مشکلات اداری و همکاری نکردن دستگاه‌های مربوط، به تعویق افتاده و طولانی شده است و به همین دلیل تاکنون موفق نشده‌اند با استفاده از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور ترک کار خود را دریافت کنند.