حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت نفت فلات قاره

روز جمعه 10 آذرماه شماری از کارگران شرکت نفت فلات قاره در مناطق مختلف سکوهای نفتی جنوب برای پیگیری مطالبات خود اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله “حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات” می‌باشد.کارگران رسمی صنعت نفت خواستار “اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت معوقات، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از دستمزدها، افزایش سطح دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان” هستند.