حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت نفت لرستان

اصرار برای انتقال و جابجایی تعدادی از کارگران شرکت نفت لرستان،باعث شد تا این کارگران روز شنبه 29 آذر ماه برای دومین بار در اعتراض به تحمیل شرایط نامتعارف و نامناسب کاری خود در جایگاه‌های یک استان دور از محل زندگی‌شان، دست به تجمع بزنند.

برپایه گزارش منتشره، حدود ۶۰ نفر از کارگران جایگاه های شرکت نفت لرستان نسبت به شرایط شغلی که کارفرما برای انتقال آن‌ها به یک استان دیگر در نظر گرفته است، اعتراض دارند. یکی از معترضان با اشاره به واگذاری جایگاه‌های سوخت استان لرستان به بخش خصوصی گفت: به آنها اعلام شده که اگر کارگری با درخواست انتقال به مناطق موردنظر موافقت نکند به منزله انصراف از کار تلقی شده و اخراج می‌شود. وی می افزاید در روزهای اخیر فشارهای کارفرما برای انتقال کارگران افزایش یافته است.