حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شرکت کویر واگن مشهد

روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه،کارگران شرکت کویر واگن مشهد با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به معاونت فنی راه آهن خراسان اعتراضشان را نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی اعلام کردند.

به گفته کارگران معترض، حقوق فروردین و ۴۰ درصد ازحقوق اسفند و عیدی و بن ماه رمضان  60 نفر از کارگران پرداخت نشده است.آنها همچنین افزودند:بعد از اتمام قرارداد کارگران در اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا شرکت کویر قراداد خود را با آنها تمدید نکرده است اما سازمان راه آهن مشهد کارگران را مجبور به بازدید و محافظت از قطارها کرده است در حالیکه زیر بار پرداخت حقوق آنها نمیروند.