حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری آبادان

کارگران شهرداری آبادان روز چهارشنبه 4 تیر ماه با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان شهرداری خواستار پرداخت دست‌کم دو ماه مطالبات مزدی خود شدند.

کارگران مجموعه شهرداری آبادان که در بخش خدمات، فضای سبز و آتش‌نشانی کار می‌کنند، در خصوص اعتراض خود می گویند، دوماه دستمزد معوقه اردیبهشت و خرداد آنها پرداخت نشده و مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه را نیز تاکنون دریافت نکرده‌اند. آنها همچنین می گویند، در شرایط فعلی اقتصاد نابسامان کشور  و افزایش هر روز قیمت کالاهای اساسی زندگی نگران تامین هزینه‌های زندگی خود و خانواده هایشان می باشند.