حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری الوند

گروهی از کارگران شاغل در شهرداری الوند در استان قزوین روز یکشنبه 7 آذرماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به تجمع زدند.

نزدیک به ۳۰۰ کارگر شاغل در بخش خدمات، فضای سبز، آتش‌نشانی و عمرانی در شهرداری الوند مشغول به کارند که درآمد برخی از کارگران نزدیک به حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه‌شان کفاف معاش زندگی‌شان را نمی‌دهد.به گفته آن‌ها، کارگران شهرداری الوند ماهانه با اضافه‌کاری، مبلغی در حدود چهارتا ۴ میلیون ۵۰۰ تومان حقوق دریافت می‌کنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی بسیار ناچیز است. به گفته کارگران، جدا از  بهبود وضعیت دستمزد‌ها، که بعد از دو تا سه ماه تاخیر پرداخت می شود، کارفرمای شرکت پیمانکاری، حق مزایای اضافه کار، شب کاری وتعطیل کاری کارگران را بصورت کامل پرداخت نمی‌کند.