حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری الوند

روز دوشنبه 4 اسفند ماه کارگران شهرداری الوند  در اعتراض به مشکلات مزدی و بیمه ایی خود مقابل ساختمان این شهرداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در روزهای گذشته، کارگران پیمانکاری شهرداری الوند در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان بارها اعتراض کرده و از مسئولان استانی و شهرستانی خواستار پیگیری و وصول مطالباتشان شده بودند. اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی خواسته های آنها نبوده است. آنها می گویند در حال حاضر دارای دو تا سه ماه معوقات مزدی و بیمه‌ای می باشند و فشار گرانی مشکلات زیادی را برای این کارگران و خانواده هایشان ایجاد کرده است.