حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری امیدیه

کارگران شهرداری امیدیه روز شنبه 25 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان شهرداری این شهر اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم یکی از پیمانکاران پیشین شهرداری امیدیه در استان خوزستان از حدود ۳ سال قبل بخشی از معوقات مزدی ۵۰ نفر ازکارگران فضای سبز را پرداخت نکرده است. کارگران شهرداری امیدیه در این خصوص می گویند: “از یکم بهمن سال ۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸ تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری به عنوان کارگر فضای سبز در شهرداری امیدیه مشغول به کار بوده‌اند اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیمانکار مذکور، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را از او دریافت کنند”. به گفته آنها در طور زمانی که زیر نظر این پیمانکار مشغول کار بودند  برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، مرخصی، پاداش، اضافه کاری و حق لباس. . را به مبلغ حدود ۶۵۰ میلیون تومان دریافت نکرده‌اند”.