حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری «اندیمشک» به معوقات مزدی

کارگران مجموعه شهرداری «اندیمشک» واقع در شمال استان خوزستان روز یکشنبه 19 دی ماه، نسبت به تاخیر ۸ ماهه در پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنا به گزارش، حدود ۴۵۰ کارگر در مجموعه شهرداری اندیمشک مشغول بکار هستند که در ده ماه سپری شده از سال 1400، به تازگی حقوق اردیبهشت ماه خود را دریافت کرده‌اند و ۸ ماه دیگر حقوق معوقه طلبکارند. در عین حال پرداخت حق بیمه آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده است. کارگران می گویند هر بار شهرداری به بهانه های واهی از جمله نداشتن منابع مالی کافی مطالباتشان را به تعویق می اندازد.