حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری اندیمشک

کارگران شهرداری اندیمشک روز پنجشنبه 18 فروردین ماه در اعتراض به دریافت نکردن ۶ ماه دستمزد معوقه تجمع کرده  و خواهان رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدند.

این کارگران همچنین خواهان توقف استخدام‌های رانتی و رعایت قوانین استخدامی شدند. به نقل از یکی از کارگران، شهرداری اندیمشک در طی سال‌های گذشته اقدام به استخدام کارگران بر اساس رانت و لابی کرده است. شهرداری با رعایت نکردن قوانین استخدامی باعث ضایع شدن حقوق کارگران مشغول به کار می‌شود.