حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری اندیمشک

جمعی از کارگران شهرداری اندیمشک در استان خوزستان روز یکشنبه 24 اسفند ماه در اعتراض به شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه عدم دریافت دستمزدهایشان مقابل ساختمان این شهرداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران به نمایندگی از سایر همکاران خود در این خصوص می گوید، در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری اندیمشک ۱۱ ماه به تاخیر افتاده و آنها علیرغم همه سختی‌ها در آستانه سال نو هنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران شهرداری اندیمشک که در دو سه روز گذشته حقوق فروردین ماه خود را با تاخیر یازده ماهه دریافت کرده‌اند، با توجه به اوضاع معیشتی خود در این شرایط کرونایی در آستانه سال جدید می گویند،  شهرداری به بهانه نبود منابع درآمدی از پرداخت دستمزدها خودداری می ورزد. آنها افزودند، این درحالی است که در حال حاضر بودجه ماهانه شهرداری اندیمشک به اندازه‌ای است که می‌تواند با حذف هزینه‌های اضافی حقوق کارگران خود را بپردازد.