حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری بندر لنگه

بیش از 320 کارگر شهرداری بندرلنگه در استان هرمزگان، روز دوشنبه 9 تیر ماه در اعتراض به  عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه و عدم پرداخت حق بیمه های خود دست به اعتراض زدند.

به گفته معترضان، چهار ماه از مطالبات یکصد نفر از کارگران خدماتی و شرکتی  و همچنین 5 ماه از مطالبات 220 کارگر فضای سبز شرکتی، پیمانی و رسمی، قراردادی و روزمزد اداری، تاکنون پرداخت نشده است. این کارگران اعلام کرده اند عدم پرداخت دستمزد ها در این شرایط بد اقتصادی با مشکلات معیشتی زیادی مواجه شده اند. آنها همچنین می گویند در صورت بی توجهی مقامات به مطالباتشان دست به اعتصاب خواهند زد.