حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری تهران

روز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه جمعی از کارگران شهرداری تهران در اعتراض به نبود امکانات پیشگیری از کرونا دست به تجمع زدند.

آنها می گویند کارگران شهرداری از آنجا که عموماً پیمانکاری هستند و در معابر عمومی فعالیت می‌کنند، بیش از سایر گروه‌ها در معرض کرونا قرار دارند. این کارگران می گویند،  مجبورند روزی چند ساعت معابر و کوچه‌ها را تمیز کنند و این درحالی‌ست که به اندازه کافی تجهیزات پزشکی در اختیار آنها قرار نمی‌دهند.