حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری توحید

کارگران مجموعه شهرداری توحید واقع در شهرستان هلیلان در استان ایلام روز دوشنبه ۴ بهمن ماه، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی سه ماه خود دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران علاوه بر سه ماه دستمزد معوقه، دو ماه از حق بیمه این کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. آنها می گویند شهرداری به بهانه کمبود منابع مالی از پرداخت دستمزدهایشان سرباز می زنند.