حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری حمیدیه

کارگران شهرداری حمیدیه روز سه شنبه 29 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت 15 ماه دستمزد معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری  و شورای این شهر دست به تجمع زدند.

جمعی از کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه‌ عدم دریافت حدود ۱۵ ماه حقوق خبر دادند و گفتند: در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری حمیدیه به تاخیر افتاده و آنها علیرغم همه سختی‌ها مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند. کارگران شهرداری حمیدیه که در سال جاری فقط بخش کمی از مطالبات خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند، باتوجه به اوضاع معیشتی خود در این شرایط کرونایی گفتند: مسئولین شهرداری به جای پاسخگویی، آنان را تهدید به اخراج کرده اند.