حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری حمیدیه

کارگران شهرداری حمیدیه روز شنبه 7 تیر ماه در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود و همچنین عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از معترضان، کارگران شهرداری حمیدیه از تاریخ اول تیر ماه سال 1397به علت اتمام قرارداد پیمانکاران و با وجود انجام چندین نوبت فراخوان مناقصه و تمایل نداشتن پیمانکاران به همکاری با شهرداری، بلاتکلیف هستند. در جریان این تجمع  مسئولان اداره کل کار استان خوزستان در میان معترضان حاضر شده و مقرر شد شهرداری ماهانه مبالغی را به صورت علی الحساب ، به حساب کارگران واریز کند.