حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری زابل

روز سه شنبه 24 تیرماه، کارگران شهرداری زابل در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران معترض در این خصوص می گوید،  از اسفند ماه سال گذشته تاکنون هیچ دستمزدی به حساب آنا واریز نشده و این مسئله مشکلات برای امرار معاش خانواده هایشان به وجود آورده است. وی می افزاید شهرداری به جای برآوردن مطالبات کارگران آنها را تهدید به اخراج کرده است.