حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری سراوان

روز یکشنبه 15 تیر، کارگران شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 2 ماه حقوق و 5 ماه حق بیمه به نمایش گذاشتند.

به گفته یکی از کارگران معترض، حق بیمه تأمین اجتماعی آنها از بهمن ماه سال گذشته واریز نشده و دستمزد های اردیبهشت و خردادشان هم تاکنون پرداخت نشده است. وی افزود درپی مراجعات مکرر آنها به مسئولین ذیربط این شهرداری روشن نیست که این مطالباتشان کی پرداخت خواهد شد.