حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری سقز

اعتراض کارگران شهرداری سقز نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات‌شان روز دوشنبه 13 بهمن ماه برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

این کارگران علاوه بر خواست پرداخت سه ماه دستمزد معوقه خواستار پرداخت اضافه کاری و دریافت عیدی پایان سال خود نیز می باشند.   به گفته معترضان، مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده است. این درحالی است که  شهردار سقز مدعی است که منابع مالی شهرداری برای پرداخت مطالبات کارگران و سایر هزینه‌های شهر کافی نیست.