حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری سقز

جمعی از کارگران شهرداری سقز در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه از دستمزدهای معوقه خود روز سه شنبه 1 بهمن ماه مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

کارگران معترض می گویند حدود 700 کارگر این شهرداری در حال حاضر دارای ۷ ماه اضافه‌کاری و دو ماه دستمزد معوقه می باشند که مقامات از پرداخت آن خودداری می ورزند. یکی از کارگران بیان اینکه چندین سال است مطالبات مزدی کارگران شهرداری سقز با تاخیر پرداخت می‌شود، در ادامه گفت: آنچه دریافت کرده‌اند مربوط به دستمزد آبان و آذر ماه سال جاری بوده که آن هم با تاخیر دو تا سه ماهه پرداخت شده است. این کارگر افزود: عدم پرداخت به موقع حقوق، مشکلات معیشتی بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده که غیرقابل جبران است.