حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری سنخواست

کارگران شهرداری “سنخواست” در استان خراسان شمالی، روز سه شنبه 12 بهمن ماه با برپایی تجمعی خواستار دریافت حقوق عقب مانده خود شدند.

این کارگران که هرکدام دارای ده ماه دستمزد معوقه می باشند می گویند شهرداری هر سال در آستانه سال نو به بهانه نبود نقدینگی و منابع مالی از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری می ورزد. یکی از کارگران می گوید، زمانی  هم که درخواست حقوق عقب افتاده خود را میکنند، به اخراج شدن تهدید می شوند.