حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری سی سخت

جمعی از کارگران شهرداری سی سخت روز شنبه 18 بهمن ماه نسبت به عدم پرداخت ده ماه دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.

به گفته کارگران معترض، در ۱۱ ماه و ۱8 روز سپری شده از سال جاری، فقط یک ماه حقوق فروردین را دو ماه پیش گرفته‌اند. این کارگران که هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، می گویند: شهردار جدید که از حدود یکسال پیش مدیریت شهر سی‌سخت را برعهده گرفته؛ در روز معارفه خود وعده به‌روز کردن مطالباتشان را داد اما بعد از گذشت پیش از یکسال هنوز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است. آنها همچنین می افزایند، مشخص نیست شهرداری چه زمانی قصد دارد مطالبات مزدی کارگران را در آستانه سال نو تسویه نماید. قرار بود روز شنبه اول هفته گذشته شهردار یک ماه حقوق به حساب کارگران واریز کند، اما علیرغم گذشت موعد مقرر تاکنون خبری از پرداخت‌ها نیست.