حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری لوشان به معوقات مزدی

کارگران شهرداری لوشانِ شهرستان رودبار واقع در استان گیلان، روزیکشنبه 14 آذرماه،در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه و چندین ماه حق بیمه پرداخت نشده خود اقدام به تجمع کردند.

بنا به گزارش ها، تعداد کارگران شهرداری لوشان که حقوق معوقه دارند حدود ۸۰ نفر است. کارگران می گویند، علیرغم اینکه از آغاز سال ۱۴۰۰ حدود ۹ ماه گذشته است، از شهریور ماه دستمزد آنها پرداخت نشده است. همچنین با بیان اینکه حق بیمه آنها نیز ماه‌هاست که با مشکل پرداخت مواجه است ادامه دادند: در حال حاضر حدود ۱۷ نفر از همکارانشان در شرف بازنشستگی با شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که به دلیل بدهی کارفرما به تامین اجتماعی، امکان بازنشستگی برایشان فراهم نیست.