حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری لوشان

روز یکشنبه 15 تیرماه،جمعی از کارگران شهرداری لوشان نسبت به عدم دریافت 6 ماه حقوق معوقه خود دست به اعتراض زدند.

بنا به گفته کارگران معترض،از ابتدای مهر ماه سال گذشته شهرداری لوشان به دلیل تخلفات مالی شهردار به همراه سه نفر از اعضای شورای شهر از طریق سرپرست مدیریت می‌شود.آنها میگویند،در طول چند سال گذشته حقوق کارگران معمولا با دو تاسه ماه تاخیر پرداخت می‌شد اما از زمانی که شهرداری با سرپرست اداره می‌شود آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند مربوط به دی ماه سال ۹۸ بود که در روز پنجشنبه هفته گذشته (دوازدهم تیر ماه) با شش ماه تاخیر به حساب کارگران واریز ش