حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری لوشان

کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان  روز چهارشنبه 6 اسفند ماه  در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی و حق بیمه خود  مقابل ساختمان این شهرداری دست به تجمع زدند.

تعدادی از کارگران شهرداری لوشان با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به ۸۰ کارگر خدماتی و فضای سبز به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند، گفتند: بابت هرکدام از آنها دارای معوقات مزدی پنج تا شش ماهه می باشند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از کارفرما می خواهند قبل از رسیدن سال نو کلیه معوقات آنها را  پرداخت کند. گفتنی است در حال حاضر حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه حق بیمه کارگران شهرداری لوشان پرداخت نشده و مطالبات بازنشستگی تعدادی از کارگران بازنشسته نیز وصول نشده است.