حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری لوشان

بار دیگر کارگران مجموعه شهرداری لوشان، در صبح روز شنبه ۲۵ دیماه، با برپایی تجمعی نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران خدماتی شهرداری لوشان که تحت مسئولیت مستقیم شهرداری کار می‌کنند و مطالبات مزدی و بیمه آن‌ها با تاخیر دو تا سه ماهه پرداخت می‌شود، نسبت به بی توجهی مسئولان استان گیلان و شهرستان رودبار در خصوص پرداخت معوقاتشان اعتراض دارند. گفتنی است در حال حاضر این کارگران دارای  سه ماه معوقات مزدی و بیش از ۱۵ ماه معوقات بیمه‌ای می باشند.