حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری لوشان

روز شنبه 30 فروردین ماه، جمعی از کارگران شهرداری لوشان نسبت به عدم دریافت مطالبات معوق و همچنین کمبود امکانات بهداشتی در مقابله با کرونا در محل کار خود دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارشات منتشره،با گذشت نزدیک به یک ماه از شروع سال جدید، کارگران شهرداری لوشان هنوز موفق به دریافت مطالبات معوقه ۵ ماه سال گذشته خود نشده‌اند.به گفته کارگران معترض، عدم دریافت حقوق و پرداخت نشدن حق بیمه کارگران با توجه به شرایطی که شیوع ویروس کرونا برای کارگران ایجاد کرده، در سال جدید نگرانی‌های کارگران دوچندان شده است.این کارگران همچنین از عدم وجود امکانات مناسب بهداشتی درمقابله با ویروس کرونا در محیط کار خود خبر دادند.