حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری مریوان به شرایط کاری خود

روز پنجشنبه 14 آذر ماه، کارگران شهرداری مریوان علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای معوق خود نسبت به شرایط نامناسب کاری خود نیز اعتراض کردند.

به گفته این کارگران که تعداد آنها بیش از یکصد نفر است، مقامات شهرداری از 5 ماه پیش تاکنون به بهانه “مشکلات نقدینگی” هیچ دستمزدی به آنها پرداخت نکرده و دستمزد ماه‌های قبل‌ هم به صورت علی‌الحساب و ناقص پرداخت شده است. این کارگران علاوه بر معوقات مزدی، دارای معوقات دیگری از جمله اضافه‌کاری سال‌های 96، 97 و همچنین 98نیز می باشند.