حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری مسجد سلیمان

کارگران شهرداری مسجدسلیمان روز سه شنبه 26 فروردین ماه در  اعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق،حق بیمه و عیدی خود دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران شهرداری مسجد سلیمان،با اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و آشفتگی شهرداری این شهر، از جمله سه ماه حقوق معوقه و عدم پرداخت عیدی،در این خصوص گفت: مشکلات عدیده شهرداری مسجدسلیمان باعث ایجاد نارضایتی گسترده بدنه هفتصد نفری این سازمان شده است.وی افزود: علاوه بر مطالبات ذکر شده، عدم پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی جهت کلیه کارکنان اعم از کارگری، کارمندی، رسمی، پیمانی و قراردادی  با چندین ماه تأخیر و هر ماهه با کش‌وقوس‌های فراوان بدون پرداخت هیچ‌گونه مبلغی در حال انجام است، و باعث بروز مشکلات عدیده در حوزه سلامت کارکنان شده است.